MAATWERK

Diensten op maat

MEDISCHE KENNIS

Brede medische kennis met team van specialisten.

KWALITEIT

Hogere kwalitatieve patiëntenzorg

TIJDSBESPARING

Bespaar tijd en energie zodat u zich kunt concentreren op het leveren van zorg en dienstbaarheid aan uw patiënten.

INTRODUCTIE EN DIENSTEN

Richtlijnen en behandelprotocollen worden steeds belangrijker in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Deze richtlijnen vormen de voornaamste methode om evidence-based data toe te passen in de beroepspraktijk, aangevuld met voortdurend veranderende nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het opstellen en bijhouden van deze richtlijnen is vaak een complex traject van afwegingen en beslissingen. Het beheer en gebruik ervan is uitdagend, waarbij veiligheid, volledigheid en nauwkeurigheid cruciaal zijn.

Practocol biedt de oplossing voor complexe behandelprotocollen!  Practocol is een medisch dienstverlener met ervaring binnen de Nederlandse ziekenhuisbranche. Naast protocol specialisten bestaat het Practocol team uit artsen en andere medische academici. Dit houdt in dat Practocol u kan helpen de inhoud van het document op een overzichtelijke wijze inzichtelijk te maken. Practocol neemt u en uw medewerkers tijd en energie uit handen zodat u zich kunt concentreren op het leveren van zorg en dienstbaarheid aan uw patiënten.

HOE WERKT PRACTOCOL

Practocol biedt een maatwerkservice waarbij protocol specialisten u ondersteunen bij het invoer van richtlijnen en protocollen in uw eigen zorgapplicaties (o.a. EPD’s zoals HiX en Nexus) en beheerssystemen (o.a. Zenya).

Door de services van Practocol in te zetten komt er meer tijd vrij voor u, als zorgprofessional die in direct contact staat met de patiënt. U heeft namelijk meer tijd om te doen wat echt belangrijk is: het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg.

 

Practocol kan richtlijnen en protocollen…

 • ..samenvatten voor zowel zorgprofessional als voor patiënten
 • ..omzetten in actieplannen
 • ..zó invoeren in bestaande applicaties en systemen dat deze geschikt zijn voor een
  afdeling of een groep gebruikers
 • ..inpassen binnen bestaande workflows
 • ..monitoren en indien gewenst updaten

ONDERSTEUNING IN UW ZORGORGANISATIE

Organiseren en ondersteunen van processen

Bij de implementatie van een nieuw protocol zijn meerdere partijen betrokken. De protocol specialisten ondersteunen en adviseren u en uw team om het implementatieproces te optimaliseren. Omdat de protocol specialisten goed op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kunnen zij de communicatie tussen de verschillende partijen stroomlijnen. Daarnaast helpen zij bij het invoer van behandelinformatie in geval van hoge workload en inhoudelijke complexiteit.

Toepasbaar maken voor uw zorgorganisatie

Protocollen en richtlijnen zijn generiek opgesteld. Dit betekent dat er vaak een vertaalslag gemaakt moet worden voordat deze toegepast kunnen worden in de praktijk. Zorgprofessionals hebben binnen hun eigen discipline en specialisme hiervoor vaak regels en afspraken gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de protocollen en richtlijnen op een gestandaardiseerde wijze binnen het ziekenhuis worden ingevoerd. Je kunt hierbij denken aan supportive care of andere

Specificeren documenten

Zoals in het vorige punt reeds aangegeven voegen verschillende zorgprofessionals vaak hun ‘eigen’ regels en afspraken toe bovenop informatie uit een protocol en/of richtlijn. Deze regels en afspraken worden vastgelegd in specifieke documenten die zorgen voor structuur en overzicht per specialisme en afdeling. De protocol specialisten van Practocol  zijn in staat om deze documenten voor u en uw team op te stellen. Daarnaast kunnen zij ook specifieke documenten voor verschillende patiëntgroepen aanleveren.

 

ONTSTAAN: DOOR MEDICI, VOOR MEDICI

Practocol is in 2009 ontstaan ter ondersteuning van het gebruik van complexe medische behandelingsprotocollen. Er werken diverse medisch specialisten zoals artsen en apothekers met jarenlange werkervaring. Hierdoor weet Practocol waar artsen, verpleegkundigen, apothekers en patiënten behoefte aan hebben. Dit maakt Practocol tot een uniek dienstverlener in de medische ICT sector.

MISSIE

Onze missie is om artsen, verpleegkundigen, apothekers en ook de patiënten in staat te stellen de strijd tegen ziekte aan te gaan om ultiem de levenskwaliteit te verbeteren en levensduur te verlengen. De medische service van Practocol geeft vertrouwen in de besluitvorming, zonder tijd te verliezen met het zoeken naar het juiste behandeltraject. Ons doel ligt op de algehele verbetering van de toepassing van richtlijnen en behandelprotocollen. Onze focus ligt op het bieden van de beste praktische oplossing voor een medisch behandelprotocol, met veel expertise in de onderliggende medische processen, data en technologie.

VISIE

Practocol bestaat uit een medisch bekwaam team met een duidelijke visie. We willen iedereen die betrokken is bij de bestrijding van ziektes in macht te stellen meer te bereiken. Zo bieden wij onze gebruikers in deze snel evoluerende gezondheidszorgomgeving de best bereikbare, efficiënte en vooral veilige oplossingen.

VRAAG INFORMATIE OP

  Practocol in actie met handscanner

  Create your account